HSR ons skool
HSR ons skool
Akademiese & Landbouskool
Hoërskool Schweizer-Reneke
Die skool waar ons kampioene met karakter kweek!

KURRIKULUM

GRAAD 8 & 9

AFRIKAANSE STROOM: Die volgende vakke is verpligtend: Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele taal Wiskunde Natuurwetenskappe Tegnologie Sosiale wetenskappe Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Musiek OF Visuele kunste & Drama Lewensoriëntering GRADE 8 & 9 ENGLISH STREAM: The following subjects are compulsory: English Home language Afrikaans First Additional language Mathematics Natural Science Tegnology Social Science Economic and Management Science Life Orientation
GRAAD 10 - 12 AFRIKAANSE STROOM: Die volgende vier vakke is verpligtend: Afrikaans Huistaal English First Additional Language Wiskunde OF Wiskunde Geletterdheid Lewensoriëntering Keusevakke met Universiteitstoelatingstatus: Fisiese wetenskappe (Fisika en Chemie) Rekeningkunde Lewenswetenskappe (Biologie) Besigheidstudies Ingenieursgrafika en –ontwerp Keusevakke sonder Universiteitstoelatingstatus: Rekenaartoepassingstegnologie (Rekenaarvaardighede) Landboubestuurspraktyk Landboutegnologie Toerisme Gasvryheidstudies GRADE 10 - 12 ENGLISH STREAM: The following subjects are compulsory: English Home language Afrikaans First Additional language Mathematics OR Mathematical Literacy Life Orientation Subjects with University exemption status: Accounting Business Studies Physical Science Life Science History Subjects without University exemption status: Tourism